Funkční hrudník jako základ správně fungujícího těla

Bolesti krční a bederní páteře patří mezi časté neduhy pohybového aparátu. Příčinu této bolesti, ale často najdeme hrudníku. Pružný hrudník je totiž potřebný nejen pro efektivní dýchání, ale také pro správnou funkci a stabilizaci páteře. Pokud je omezená jeho pružnost a funkčnost, projeví se to bolestí a blokádami v různých částech těla.Blokace páteře

Hrudník chrání důležité orgány. Je úzce spjat nejen se srdcem a plícemi, ale i játry, žaludkem, tlustým střevem apod. To znamená, že když náš dechový mechanismus nefunguje jak má, tak to může ovlivnit funkci vnitřních orgánů. Hrudník má také velkou vazbu na bránici. Bránice je velice důležitý sval zajišťující nejen dech, ale také stabilizaci bederní páteře a správnou funkci celého středu těla.

 

Bránice

Často se setkáváme s pacienty, kteří trpí opakovaně bolestmi nebo záněty žaludku, jater, nebo dlouhodobě trpí respiračními obtížemi. Když víme, že jsou po interní stránce pacienti v pořádku a stabilizovaní, je vhodné vyšetření fyzioterapeutem nebo rehabilitačním lékařem, který zhodnotí funkční pohybový aparát. Nezřídka u těchto pacientů zjišťujeme, že jejich mobilita hrudníku je omezená. K tomu se často řetězí další restrikce v pohybovém aparátu. Fyzioterapeutické ošetření pak přináší výraznou úlevu.

Špatný dechový mechanismus ovlivňuje bolesti hlavy a také soustředění. Mobilita hrudníku má blízko i ke správné funkci případně bolesti ramen. Nezapomínejte, že lopatky, které jsou součástí ramenního pletence, leží právě na hrudníku. Proto často ošetření kloubních blokád žeber a hrudníku přináší úlevu v oblasti ramenních pletenců. Když k tomu přidáme následné naučení správného stereotypu dechu, můžeme předcházet bolestivým recidivám.Bránice

Speciální kapitolou je hrudník těhotných žen. V těhotenství se totiž přirozeně rozvolňují vazy a společně s mělkým dýcháním tak mohou vznikat blokády žeber. Proto je velmi důležité dbát na dechový organismus, což pomáhá mírnit a předcházet problémům.

Pro funkční hrudník je zcela zásadní správné dýchání. S tím pracujeme v rámci tzv. respirační fyzioterapie. Dech pomáhá mobilizovat a stabilizovat. A to nejen pohybový aparát (kosti, klouby), ale i orgány. Sílu dechu využíváme i v rámci viscerální terapie. To je jemná manuální terapie, která ovlivňuje napětí vnitřních orgánů a jejich provázanost s pohybovým aparátem.

Z fyzioterapeutického hlediska je důležité funkčně harmonizovat vazbu hrudník, dech, orgány. Když začneme pracovat s hrudníkem, snažíme se pomocí změny dechového stereotypu vyvážit napětí a propojení mezi jednotlivými částmi trupu. Nezaměřujeme se jen na strukturální části - tedy kosti, svaly, vazy, ale i na funkční části - tělesné orgány.
Dech pomáhá mobilizovat a stabilizovat. A to nejen pohybový aparát (kosti, klouby), ale i orgány.

V příštím článku  s názvem "Správné dýchání jako řešení blokád hrudníku" se podíváme na to, jak by mělo takové správné funkční dýchání vypadat.