Správné dýchání jako řešení blokád hrudníku

Hrudník má předpoklad být pružný. Je tvořen žebry, která jsou spojená s hrudní kostí vpředu a s hrudními obratli vzadu. Žebra ve svých kloubech rotují. Horní žebra se vyklápí spíše dopředu, spodní žebra spíše do stran. Hrudní páteř je také pohyblivá, a to je zásadní pro ostatní úseky páteře. Pokud je vše v pořádku, mělo by každé žebro rotovat jedním směrem s nádechem a s výdechem zpět.

Proces dýchání

Přirozeně se při nádechu hrudní kost pohybuje dopředu, nikoliv nahoru, a žebra se roztahují do stran. To je znakem toho, že správně zapojujeme bránici. Nesprávné dýchání zapojuje a prakticky neustále přetěžuje tzv. pomocné nádechové svaly (svaly krku, horní fixátory lopatek a vzpřimovače bederní páteře) a tím přetěžuje krční a bederní páteř. Dlouhodobé výzkumy, které se zabývají dechovými stereotypy, zjišťují, že lidé ztrácejí schopnost klidového dechu. Kvůli přibývající stresové zátěži a ubývajícímu pohybu, se tak stále častěji setkáváme s tak zvaným patologických dýcháním - tedy stavem, kdy nedýcháme správně, nezapojujeme bránici, přetěžujeme pomocné dýchací svaly a proto trpíme bolestí.

Důsledkem tohoto typu dýchání je mimo jiné omezená kapacita plic, protože horním dechem naplníme jen horní laloky plic. Hlavním důsledkem, a také důvodem, proč spousta pacientů navštěvuje fyzioterapii, je ale vznik bolestivých syndromů, blokád a výhřezů plotének jak krční, tak i bederní páteře. Těchto bolestí se nezbavíme, pokud neovlivníme pružnost hrudní páteře a celého hrudníku.

Zapracovat na pružnosti hrudního koše můžete sami doma. Zaměřte se na vědomý dech. Nezáleží příliš na hloubce nádechu, ale zejména na tom, kam nádech směřujeme, tedy jakými svaly ho provedeme.

Často slýcháme, že je správně dýchat do břicha. My k tomu ale dodáváme, že je třeba nezapomínat na hrudník a to především na jeho zadní část. Zaměřte svůj dech na dýchání do páteře, a dokonce i do kostrče. Myslete na 3D prostor celého těla, který chcete vyplnit. Na dech nemusíte tlačit. Dech by měl být celistvý a plynulý.

Pusťte s výdechem hrudník trochu dolů. Nechte spodní žebra klesnout dolů a do stran. Zároveň lehce otevřete ramena do stran, jako byste chtěli roztlačit dvě stěny, které na vás zprava a zleva tlačí. Veďte nádech dolů do břicha a do třísel, jako byste chtěli nádechem vyplnit pánev.

Správné dýchání

Našim cílem je, vytvořit správný nitrobřišní tlak působící na svalovinu břicha, žebra, bedra a pánevní dno. Můžete si to představit tak, že břicho, vnější strana hrudníku a bedra tvoří stěnu dřevěného sudu. Bránice je v hrudníku uložena stejně jako víko od sudu. Pokud tlačíme na víko, které tlačí na víno v sudu, víno pak tlačí všemi směry stejně na stěny i dno sudu. Stejně tak působí bránice na břišní orgány.

Takovýto tlak působí preventivně proti funkčním vadám páteře a hrudníku. Vliv bránice je ale mnohem širší. Přes pánev působí i na napětí svalů dolních končetin nebo přes hrudník a ramena ovlivňuje napětí svalů v horních končetinách. Tímto dechem si sice ještě nezajistíme kvalitní práci svalů trupu a bránice, to je potřeba naučit individuálně, ale alespoň trochu odlehčíme přetížené krční a bederní páteři.

Na první přečtení se může zdát, že je toho víc než dost. Ale věřte, že společně můžeme nalézt cestu, jak správně dýchat a propojit tak funkčnost svalů, vazů i orgánů.