Viscerální fyzioterapie

Viscerální fyzioterapie je specializovaná forma fyzioterapie, která se zaměřuje na léčbu a rehabilitaci onemocnění souvisejících s vnitřními orgány.  Vnitřní orgány, známé také jako viscerální orgány, hrají klíčovou roli v našem celkovém zdraví a pohodě. Případné problémy s těmito orgány mohou způsobovat celou řadu příznaků, od chronické bolesti až po zažívací problémy.

Viscerální fyzioterapie je druh celostní léčby, která se zaměřuje na léčbu celého těla, nikoli pouze jedné konkrétní oblasti. Vychází z faktu, že tělo je vzájemně propojené a že pokud je jedna jeho část v nerovnováze, ovlivňuje to i zbytek. S pomocí kvalifikovaného fyzioterapeuta pomáhá tato terapie navrátit tělu rovnováhu a zajistit přirozený, neinvazivní proces uzdravení. 

Naši zkušení viscerální fyzioterapeuti v RR Centru Polabí rozumí složitým vztahům mezi vnitřními orgány, pohybovým aparátem a nervovým systémem. Pomáhají tak pacientům zlepšit jejich celkové zdraví a pohodu. Díky individuálním sezením poskytují naši terapeuti cílený přístup, který zajistí, že se každému pacientovi dostane náležité pozornosti a podpory.

Viscerální fyzioterapie

Viscerální fyzioterapie se zaměřuje na hodnocení, diagnostiku a léčbu stavů souvisejících s vnitřními orgány a je založena na principu, že tělo je vzájemně propojený systém. To znamená, že když jedna část těla zažívá napětí nebo stres, ovlivňuje to zbytek těla. Pomocí masáží, protahování a manuální manipulace je fyzioterapeut schopen posoudit tělo pacienta a identifikuje tak oblasti napětí nebo stresu. Jakmile jsou oblasti napětí identifikovány, fyzioterapeut pracuje na jejich uvolnění a obnovení rovnováhy a harmonie v těle. To zahrnuje práci na nervovém systému, svalovém systému a fasciálním systému. Fyzioterapeut tak poskytuje léčbu přizpůsobenou jednotlivci a jeho konkrétním potřebám.

Ať už trpíte chronickým onemocněním souvisejícím s vnitřními orgány, nebo chcete zlepšit své celkové zdraví a pohodu, viscerální fyzioterapie vám může pomoci. Naši fyzioterapeuti s vámi vypracují individuální léčebný plán, který bude odpovídat vašim specifickým potřebám, a poskytnou vám vedení a podporu, kterou potřebujete k dosažení svých zdravotních cílů.

Závěrem lze říci, že viscerální fyzioterapie je komplexním řešením pro pacienty, kteří chtějí zlepšit své zdraví a pohodu. Díky individuálnímu přístupu, soukromému a podpůrnému prostředí a individuálnímu léčebnému plánu se vám dostane péče, kterou potřebujete k obnovení a následnému upevnění vašeho zdraví.

Objednejte se na viscerální fyzioterapii v RR Centru Polabí a vykročte za lepším zdravím ještě dnes.
Nebo vás více oslovuje některá z dalších individuálních či skupinových fyzioterapií? Pokud ale spíše hledáte uvolnění těla a relaxaci skrze klasické masáže nebo baňkování, jste tu též správně. Zde se můžete podívat na vše, co vám nabízíme..